logo
 

Katoflix

A
A
A
 
Krzysztof Wons SDS
Mechanizmy pokusy | Zeszyty Formacji Duchowej
Przypisuje Bogu zupełnie odwrotne intencje. Nie odbiera słów Boga jako daru. Człowiek jest wrogo nastawiony do Boga, przed którym musi się bronić, bo Bóg rzekomo wykrada mu życie. To z kolei nie pozwala mu zbliżyć się do Niego z ufnością. Grzech jest zawsze wyeliminowaniem z naszego życia działania Boga, jest niedowierzaniem Mu, konkurowaniem z Jego wolą. Grzech jest zawsze usiłowaniem postawienia siebie na miejscu Boga, usiłowaniem uczynienia z siebie jedynego autorytetu, uczynieniem siebie „przykazaniem”. Każdy grzech w swej istocie to nie tylko przewinienie w dziedzinie moralnej, ale także akt przeciw cnocie religijności. Grzech jest odrzuceniem wiary w Boga. Jest aktem niewiary w to, że Bóg jest dobry. Ta niewiara sprawia, że człowiek zaczyna upatrywać w Bogu zagrożenie. Bóg staje się dla niego tabu.
Przenikanie pokusy
 
Prześledźmy przenikanie pokusy do człowieka, aż do całkowitego opanowania wszystkich sfer jego osoby. Gorzkim owocem tej „infekcji” jest grzech. Bardzo ważne jest to, abyśmy zobaczyli ten proces. Pomoże nam to uświadomić sobie, że grzech nigdy nie jest czymś, co rodzi się nagle. On tylko ukazuje się nagle. Jest owocem często niezauważanego procesu, który rozpoczyna się w człowieku znacznie wcześniej niż w chwili upadku.
 
Słowo Boże począwszy od Rdz 3,6 pokazuje nam grzech również od strony procesu, jaki dokonuje się w ludzkiej psychice i duszy. Przedstawiony opis jest krótki, ale bardzo wnikliwy.
 
Pierwszym etapem jest prowokacja zmysłów i pragnień. Ewa spostrzega, że owoc jest dobry do jedzenia. Innymi słowy, jawi się jej jako smaczny i pociągający. Drugim etapem jest uwodzenie estetyczne. Jest rozkoszą dla ludzkich oczu. Człowiek przeżywa silne doznanie jakiego dostarcza „zewnętrzne opakowanie” przedmiotu pożądania. Trzecim etapem jest podbicie ludzkiej wolności i inteligencji. Ewa spostrzega, że owoce nadają się do zdobycia wiedzy.
 
Te trzy etapy przenikania pokusy pokazują bardzo wyraźnie, że pokusa jest natury zmysłowej. To oznacza, że kusiciel może docierać do nas drogą pośrednią – drogą naszych zmysłów. Zauważmy, że przez zamroczenie zmysłowe udaje mu się ostatecznie podbić ludzką inteligencję, uczucia i wolę. Kusiciel nie ma bezpośredniego wpływu na nasz umysł czy wolę. Szuka naszego przyzwolenia na drodze zmysłowego uwikłania. Słowo Boże pokazuje nam, że stara się najpierw uczynić zmysłowym nasze spojrzenie. Zmysłowość, która podbija umysł i wolę prowadzi do rozbudzenia namiętności. I grzech jest owocem ludzkiej namiętności, ludzkiego pożądania.
 
Jeszcze jedno ważne spostrzeżenie, które daje nam słowo Boże. Uleganie zmysłowemu pożądaniu sprawia, że człowiek w danym momencie skupia się jedynie na przedmiocie pożądania. Zamroczenie sprawia, że zapomina, iż końcem tego jest śmierć: „niechybnie umrzecie”. Namiętność potrafi tak bardzo opanować człowieka, że już nie widzi on ogrodu swego życia, widzi jedynie owoc, który w twej chwili nadaje się do zjedzenia. Grzech ogranicza myślenie, zamyka na prawdę, zabija perspektywę życia, wywołuje w człowieku wrażenie bezcelowości, bezsensu życia. Jest to konsekwencja działania kusiciela. Wprowadza człowieka w chaos, w którym gubi on cel życia. Prowadzi człowieka do nicości.
 
Pytanie Boga
 
Lecz nie do kusiciela należy ostatnie słowo. Kiedy pojawia się w życiu człowieka grzech, Bóg nie znika. Przychodzi do człowieka jak zawsze. Jednak po grzechu przychodzenie Boga zamienia się w szukanie człowieka. Człowiek słyszy wołanie Boga: „Gdzie jesteś?” Chce, aby człowiek „rozglądnął się”, zobaczył siebie w prawdzie o grzechu, do którego konsekwentnie prowadził go kusiciel. Bóg odnajduje człowieka w każdej sytuacji i robi wszystko, aby wyszedł on z ukrycia i przyznał się do stanu własnego wnętrza. Bóg pokazuje konsekwencje grzechu i daje nadzieję. Obiecuje życie.
 
Krzysztof Wons SDS
Zeszyt Formacji Duchowej nr 18 
 
strona: 1 2 3
 
   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2022   |  Facebook