logo
 

Katoflix

A
A
A
 
admin
Kto nie może otrzymać rozgrzeszenia?

Kto nie może otrzymać rozgrzeszenia?


Istnieją dwie kary kościelne (nazywane cenzurami):
 
- ekskomunika (wykluczenie z Kościoła) 
interdykt (zakaz przyjmowania, a w przypadku duchownych także sprawowania, sakramentów),
 
które zabraniają przyjmowania sakramentów.

Penitent, który otrzymał taką karę, musi uzyskać uwolnienie od niej, aby mógł przystąpić do spowiedzi.

Nie każdy spowiednik może uwalniać od kar kościelnych.

Ekskomunika, od której uwolnić może tylko Stolica Apostolska, grozi między innymi za:

* znieważenie postaci eucharystycznych,
* użycie siły fizycznej wobec papieża,
* zabójstwo papieża,
* rozgrzeszenie przez kapłana wspólnika grzechu nieczystości,
* udzielenie i przyjęcie sakry biskupiej bez zgody papieża,
* bezpośrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi.

Kary kościelne niezastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej, czyli takie, od których może uwolnić biskup ordynariusz, grożą za:

* odstępstwo od wiary, herezję i schizmę - ekskomunika,
* przerwanie ciąży, namawianie do niej i współudział - ekskomunika,
* użycie siły fizycznej wobec biskupa - interdykt,
* zabójstwo biskupa - interdykt,
* usiłowanie odprawienia Mszy św. przez kogoś, kto nie ma święceń kapłańskich - interdykt,
* usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego lub słuchanie spowiedzi przez kogoś, kto nie może ważnie udzielić rozgrzeszenia - interdykt,
* fałszywe oskarżenie spowiednika wobec przełożonego o namawianie podczas spowiedzi do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu - interdykt,
* usiłowanie zawarcia małżeństwa przez zakonnika po ślubach wieczystych lub przez duchownego - interdykt,
* przyjęcie święceń nie od własnego biskupa bez przedstawienia odpowiedniej dokumentacji - suspensa, czyli zawieszenie w czynnościach osób duchownych.

Od kar kościelnych mogą również uwalniać upoważnieni księża: kanonicy i penitencjarze (kościoła katedralnego lub kolegiackiego) na mocy urzędu.

Każdy spowiednik może uwolnić od nieorzeczonej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym cenzury ekskomuniki lub interdyktu, jeśli penitentowi trudno by było pozostawać w stanie grzechu ciężkiego do czasu, aż będzie mógł się zwrócić do upoważnionego spowiednika.

Udzielając zwolnienia, spowiednik powinien nałożyć na penitenta obowiązek odniesienia się w ciągu miesiąca, pod groźbą ponownego popadnięcia w karę, do kapłana posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz zastosowania się do otrzymanych poleceń.

 
 
   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2022   |  Facebook