logo
 

Katoflix

Artykuły

2011-12-12
Piotr Jordan Śliwiński OFMCap
Koalicja przeciw grzechowi, czyli nie taka spowiedź straszna
Pierwszą przyczyną lęku chrześcijanina przed sakramentem pojednainia bywa straszenie małego jeszcze dziecka spowiedzią, jak to miało miejsce we wspomnianym przykładzie. Bywa, że w dobrym zamiarze z sakramentu pokuty czyni się instytucję opresji. »
 
2011-10-26
o. Jacek Salij OP
”Przeprośmy Boga za nasze grzechy...”
Zapomnieliśmy o tym, że dostęp do Boga jest przywilejem, a nie czymś, co nam się należy. W czasach, kiedy często ulegamy pokusom zuchwałego spoufalania się z Bogiem, trzeba o tym przypominać. »
 
2011-09-19
Dariusz Kowalczyk SJ
Spowiedź, czyli przekonywanie o grzechu i miłości
Nawrócenia związanego ze spowiedzią nie można sprowadzać do "magicznego" przejścia od braku łaski uświęcającej do jej posiadania, jak gdyby chodziło o święty przedmiot, który się traci lub odzyskuje. Łaska sakramentalna jest Boską, osobową rzeczywistością, która najpełniej realizuje się w tym, co "pomiędzy" ludźmi, czyli w relacjach miłości i miłosierdzia... »
 
2011-08-17
ks. Tomasz Bieliński
Słowo, które zmieniło dyplomatę
William nie był praktykującym katolikiem, za to świetnie sobie radził z praktyką dyplomatyczną. Jego życie zmieniło się, gdy pewnego dnia trafił do spowiedzi do… Jana Pawła II. Spowiedź nie załatwiła wszystkiego, ale zmobilizowała Williama do podjęcia konkretnych decyzji, jego postawa i zmiana sposobu życia stanowią przykład... »
 
2011-08-16
o. Wojciech Zagrodzki CSsR
Sakrament pojednania w kryzysie?
Na kryzys praktyki spowiedzi trzeba patrzeć w kontekście szerszego kryzysu życia religijnego: nie da się przeżywać głęboko sakramentu pojednania bez życia duchowego w przyjaźni z Bogiem, które wyraża się w modlitwie, w solidnym pełnieniu swojego powołania, w życiu eucharystycznym itp... »
 
2011-04-29
o. Jacek Krzysztofowicz OP
Spowiedź czy przesłuchanie?
Liczymy, ile razy zrobiliśmy coś złego, i przedstawiamy to w sakramencie pokuty. Taka spowiedź jest oczywiście ważna, ale nie do końca dobra. Dlaczego? Ponieważ traktujemy w niej Pana Boga wyłącznie jako sędziego... »
 
2011-04-18
br. Marek Machudera OFMCap.
Reklama spowiedzi
Jakże dziwnie brzmi zestawienie tych dwóch pojęć: reklama i spowiedź. W mediach jesteśmy konfrontowani przez reklamy producentów proszku, piwa, papierosów, telefonów i innych ważnych przedmiotów użytku powszechnego. »
 
 
1  
...
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
...
 
 
   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2022   |  Facebook